Θα μας βρείτε
Πολυτεχνείου 21, 54626, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 531663 / 2310 531683 Fax. 2310 556712

Διακριβώσεις

Διακρίβωση Ζυγιστικών Συστημάτων με πρότυπα βάρη δυναμικότητας από 1g έως και 60.000Kg
Διακρίβωση Γεφυροπλαστιγγών με πρότυπα βάρη δυναμικότητας 25t
Διακρίβωση Γερανοζυγών με πρότυπα βάρη δυναμικότητας έως 10t 

Με την πιστοποίηση

Πολυτεχνείου 21
54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 531663 / 2310 531683
Fax. 2310 556712
Login-iconLogin