Θα μας βρείτε
Πολυτεχνείου 21, 54626, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 531663 / 2310 531683 Fax. 2310 556712

LEWIS

  • Φιλικό, αξιόπιστο, ασφαλές και ευέλικτο
  • Ειδικά σχεδιασμένο για ζυγίσεις σε γεφυροπλάστιγγες με μεγάλη κίνηση οχημάτων και όπου είναι αναγκαία η άμεση λήψη και επεξεργασία των στοιχείων ζύγισης και των σχετικών δεδομένων
  • Πραγματοποίηση των βασικών λειτουργιών ζύγισης (1η και 2η  ζύγιση) μέσω σύνδεσης με Η/Υ
  • Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ για πλήρη έλεγχο (ON LINE) των παραλαβών και παραδόσεων
  • Έκδοση ζυγολογίων, δελτίων αποστολής
  • Εκτύπωση απολογιστικών καταστάσεων σχετικά με την κίνηση των πελατών, προμηθευτών, φορτίων, αυτοκινήτων και για κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ζύγιση
  • Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα


 

Με την πιστοποίηση

Πολυτεχνείου 21
54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 531663 / 2310 531683
Fax. 2310 556712
Login-iconLogin